Jdi na obsah Jdi na menu

Želva nádherná (Trachemys scripta spp.)

28. 7. 2017

Nepůvodní druh severoamerické želvy. 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Želvy (Testudines)

Želva bahenní (Emys orbicularis)

28. 7. 2017

Želva bahenní je naší jedinou původní želvou.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Želvy (Testudines)

Slepýš východní (Anguis colchica)

28. 7. 2017

Slepýš východní byl nově zařazen mezi plazi ČR po potvrzení nálezů na jižní moravě.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ještěři (Sauria)

Ještěrka zední (Podarcis muralis)

28. 7. 2017

Ještěrka zední k nám zasahuje jen okrajově a najdeme jí pouza na několika málo lokalitách. Původem těchto lokalit je většinou introdukce. Pravděpodobně se však jedná o původní druh.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ještěři (Sauria)

Čolek dravý - Triturus carnifex

27. 7. 2017

Čolek dravý je dalším druhem ze skupiny tří velkých čolků, vyskytujících se na území ČR. Ze všech tří je tento u nás nejvzácnější a najdeme ho jen na několika málo místech na Znojemsku.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ocasatí

Čolek karpatský (Lissotriton montandoni)

27. 7. 2017

Čolek karpatský je velmi vzácným endemickým druhem.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Ocasatí

Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita)

26. 7. 2017

Naše nejvzácnější žába. První obojživelník, který se stal předmětem záchranného programu v ČR.

 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Žáby

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

26. 7. 2017

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Žáby

Skokan zelený (Pelophylax esculentus)

26. 7. 2017

Na území České Republiky se vyskytují 3 druhy zelených skokanů: Skokan skřehotavý, skokan zelený a skokan krátkonohý.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Žáby

Čolek dunajský (Triturus dobrogicus)

24. 1. 2017

Čolek dunajský je jeden z nejvzácnějších čolků České republiky. Patří do skupiny velkých čolků společně s čolkem velkým, a čolkem dravým. Jedná se o nížinný druh obývající hlubší nádrže.

 
Celý příspěvek